Ετήσια γενική συννέλευση 2012

Εκτύπωση

  Την 11η Μαρτίου 2012 ημέρα Κυριακή  στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ. , Πατησίων 5 , 4ος όροφος. πραγματοποιήθηκε η Γενική Ετήσια Συνέλευση του Συλλόγου. Σαυτήν εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του ΔΣ του συλλόγου καθώς και η έγκριση του απολογισμού εσόδων-εξόδων του έτους που πέρασε.